Misyon ve Vizyon

Misyon

Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği (BAÜB) Batı Akdeniz havzasında yer alan alfabetik olarak sıralandığında Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi, Antalya AKEV Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinin bir araya gelerek 06.08.2020 tarihinde oluşturduğu birliği karşılamaktadır. Batı Akdeniz havzası, 36.844km2 toprağa ve 3.137.338 nüfusa sahip insanlığın kadim coğrafyalarındandır. Bu cazibe merkezi coğrafya, yüzlerce yıldır Türk-İslam medeniyetine ev sahipliği yapmaktadır. Bölge nüfusu dört mevsim boyunca yurt içi ve yurt dışından gelen turistler ile yaklaşık on katına çıkabilmektedir. Bölgenin hem kış turizmi hem yaz turizmi potansiyeline sahip olması, kültürel diplomasideki etkin konumu, yerleşik yabancılara ev sahipliği yapması, somut ve somut olmayan kültürel miras zenginliği ve etkin akademik yapılanması Batı Akdeniz havzasının önemini ve potansiyelini güçlendirmektedir. Bu zenginliklerin ve kültürel mirasın, uluslararası düzeyde tanınması, korunması, geliştirilmesi için temel bilimlerin, sosyal bilimlerin ve eğitim bilimlerinin odağında bilimsel yetkinliğe ve etkinliğe dayalı ortak projeler yürütmek birliğimizin öncelikli hedefleri arasındadır. BAÜB üyesi üniversiteler ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğretimde; öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde; bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerinde; müşterek kültür, sanat, bilim ve spor etkinliklerinin düzenlenmesinde; öğrenci konsey ve topluluklarının her türlü ortak etkinliklerinde; yurt dışından öğrenci ve öğretim üyesi kabulü ile ilgili konularda; Türk Cumhuriyetlerinden ve yabancı ülkelerden gelen öğrenciler için Türkçe Öğretim Merkezlerinde yaz okulları, kurslar, çalıştay ve sempozyumlar gibi faaliyetlerin organizasyonunda iş birliğini gerçekleştirmek ve ortak projeler üreterek daha büyük kazanımlara ulaşmayı amaçlamaktadır.

Vizyon

Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği, bünyesinde yer alan üniversitelerde eğitim-öğretimin kalitesini yükselterek 21. yüzyılın temel yeterlilik alanlarına uygun nitelikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ülkemizin bölgesinde ve dünyada artan etkinlik alanına bilim, kültür, sanat odaklı olarak sunabilmek ülküsünde evrensel ölçekte ortak projeler üretim üssü olarak da çalışacaktır. Bu bağlamda ihtiyaç duyulacak temel bilgi ve teknolojilerin üretilmesi, geliştirilmesi ve insanlığın geleceğine katkı sunacak uygulamalarla üretimi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak; üniversiteler arasında akademik verileri daha hızlı ve daha etkin bir şekilde yaymak; ulusal ve uluslararası alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak; yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iş birliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi ve üssü hâline gelmek; evrensel gelişmeye katkıda bulunmak; bölgenin tarım, turizm, kültür ve sanayi potansiyeline katkı sunmak; malî, beşerî ve fizikî kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve BAÜB üyesi üniversitelerin bölgenin kalkınmasında üstleneceği rolü güçlendirebilmeyi hedeflemektedir.